DAURAH DIMULAI LAGI, AYO MAKSIMALKAN

 

Nasehat Syaikh Shaleh Ushaimi di akhir pembahasan kitab ta'zhimul ilmi.

Ketika beliau menjelaskan perkataan Al- imam Ibnul Qayyim rahimahullah.

وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين مطلوبك.

Semua point point yang sudah disebutkan (setelah beliau menuliskan 22 point yang harus diperhatikan siapa saja yang menginginkan keberhasilan dalam agama ataupun selainnya) semua itu kembali pada 2 asas besar :

1.  هجر العوائد
Meninggalkan kebiasaan yang biasa dilakukan kebanyakan manusia.

 2. قطع العلائق
 Memutuskan segala bentuk penghalang yang menghalangi dari keberhasilan tersebut. (Faktor internal)

‏kemudian di beberapa tulisan beliau (Ibnul Qayyim) yang lain, beliau menambahkan :

3. رفض العوائق
Menjauhkan segala bentuk penghalang dari keberhasilan tersebut (faktor external)

Syaikh menambahkan nasehat, "dari 3 perkara ini, siapa saja yang ingin mendapatkan manfaat secara maksimal dalam daurah "مهمات العلم" Yang qaddarullah pada tahun ini diselenggarakan secara online, maka hendaknya memperhatikan 3 asas besar yang sudah disebutkan tadi.

Maka, bentuk praktek ia meninggalkan kebiasaan manusia umumnya (هجر العوائد) seperti misalnya; jika kebanyakan manusia ketika berbincang/mengikuti majlis secara online ia akan sedikit melalaikan beberapa adab menuntut ilmu, tidak bersikap dengan sikap yang terbaik, maka seorang yang ingin mendapatkan manfaat lebih dalam majlis, ia akan tetap menjaga adab, tetap berpakaian yang layak, dan tetap meninggikan majlis sebagaimana ketika ia duduk langsung di hadapan gurunya.

Yang kedua, bentuk praktek ia memutuskan segala bentuk gangguan dan penghalang ( قطع العلائق) adalah misalnya ia tidak sibuk dengan HP, atau dengan membuka hal lain di laptopnya, atau sibuk makan dan minum, dll. Maka seorang yang ingin keberhasilan tersebut, akan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhkan segala bentuk gangguang yang datangnya dari dirinya sendiri (faktor internal)

Yang terakhir, ia menyempurnakan usahanya tersebut dengan (رفض العوائق) yakni, ia akan berusaha sebisanya agar keadaan sekitarnya tidak mengganggunya dalam menyimak pelajaran secara live ini, (seperti ketenangan ruangan, kekuatan sinyal, dan lain sebagainya, pent)

Jikalau ia sudah memaksimalkan seluruh usahanya dalam memprkatekkan 3 asas besar tadi, maka dengan izin Allah ia akan mendapatkan manfaat besar dari daurah ini, walaupun hanya secara online."

Intaha kalamuhu, waffaqanallah.
Semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk dapat memuliakan ilmu, dan ahlinya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat.

1 Januari 2021, break antara majlis kedua dan ketiga.
Pekanbaru, oleh Abu Hatim.

Post a Comment

0 Comments